Επαφές

Για να μεταβείτε στη λίστα πελατών και συνεργατών στο σύστημα CRM, επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα -Contacts, και σε αυτήν την ενότητα Contacts and Partners. Από εδώ είναι επίσης διαθέσιμη η πρόσβαση στη λίστα των παραβιάσεων.FAQ
Viva Wallet. Οδηγίες ενσωμάτωσης
Οδηγός για την ενσωμάτωση του Viva Walle...
Ενσωμάτωση με το myPOS
Οδηγός για την ενσωμάτωση του myPOS στο...
Ενσωμάτωση με Stripe
Το λογισμικό ενοικίασης αυτοκινήτων μας...
Ενσωμάτωση με PayPal
Η RentSyst υποστηρίζει πλέον την ενσωμάτ...
Still have questions?
Fill out the form and the manager will answer you