Κράτηση

Για να μεταβείτε στη λίστα των κρατήσεων στο σύστημα CRM, επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα - Rentals και σε αυτήν την ενότητα Reservations.FAQ
Viva Wallet. Οδηγίες ενσωμάτωσης
Οδηγός για την ενσωμάτωση του Viva Walle...
Ενσωμάτωση με το myPOS
Οδηγός για την ενσωμάτωση του myPOS στο...
Ενσωμάτωση με Stripe
Το λογισμικό ενοικίασης αυτοκινήτων μας...
Ενσωμάτωση με PayPal
Η RentSyst υποστηρίζει πλέον την ενσωμάτ...
Still have questions?
Fill out the form and the manager will answer you